• Δικαστήριο & Διαιτησία

  Το δικηγορικό γραφείο Συμεού, Κονναρής & Σία έχει πρακτική σε δικαστικές υποθέσεις που καλύπτουν όλους  τους  τομείς γενικού και εμπορικού δικαίου.

  Τμήμα Εταιρειών & Τμήμα Διεθνών Επιχειρήσεων

  Το δικηγορικό γραφείο Συμεού, Κονναρής & Σία προσφέρει εκτενή εμπειρία στο εταιρικό και εμπορικό δίκαιο τόσο στην  Κύπρο όσο και διεθνώς.

  Φορολογικό Δίκαιο & Διεθνείς Φορολογικός Σχεδιασμός

  Το δικηγορικό γραφείο Συμεού, Κονναρής & Σία προσφέρει περιεκτικές νομικές υπηρεσίες σε αυτόν τον ιδιαίτερα σημαντικό τομέα, σε μια προσπάθεια να παρασχεθούν οι αποδοτικότερες και πρακτικότερες λύσεις στις ιδιαίτερες και χωριστές ανάγκες κάθε πελάτη.

 • Tραπεζικά και Οικονομικά Θέματα

  Το δικηγορικό γραφείο Συμεού, Κονναρής & Σία ενεργεί εξ΄ ονόματος των οφειλετών και των δανειστών σε αυτόν τομέα.

  Ακίνητη Ιδιοκτησία

  Το τμήμα  Ακίνητης Ιδιοκτησίας του γραφείου μας ασχολείται με το σύνολο των θεμάτων που αφορούν το Εμπράγματο Δίκαιο και τα δικαιώματα και υποχρεώσεις, ιδιωτών ή εταιρειών, ημεδαπών ή αλλοδαπών, αναφορικά με την ακίνητη ιδιοκτησία στην Κύπρο.

  Πνευματικά Δικαιώματα

  Το δικηγορικό γραφείο Συμεού, Κονναρής & Σία εξετάζει όλες τις πτυχές διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και προστασίας εμπορικών σημάτων, εγγραφής σχεδίου, πνευματικών δικαιωμάτων και  χορήγηση αδειών τεχνολογίας.

 • Trust

  The management and administration of trusts is a core area of  Symeou & Konnaris  LLC practice.

news

Arrears payment on taxes

On 27 January the Cyprus parliament approved a new law which provides for the payment of overdue taxes by monthly installments. The taxes ...

An agreement has been reached between Russian and Cypriot authorities to suspend the ...

On 29 December 2016 the Cyprus Ministry of Finance announced that an agreement has been reached between Cyprus and Russia for postponing the ...

New tax relief for investors in small and medium sized innovative enterprises

The tax relief for investors in qualifying small and medium-sized innovative enterprises was approved by the Parliament on 2 December 2016 and ...