• Δικαστήριο & Διαιτησία

  Το δικηγορικό γραφείο Συμεού, Κονναρής & Σία έχει πρακτική σε δικαστικές υποθέσεις που καλύπτουν όλους  τους  τομείς γενικού και εμπορικού δικαίου.

  Τμήμα Εταιρειών & Τμήμα Διεθνών Επιχειρήσεων

  Το δικηγορικό γραφείο Συμεού, Κονναρής & Σία προσφέρει εκτενή εμπειρία στο εταιρικό και εμπορικό δίκαιο τόσο στην  Κύπρο όσο και διεθνώς.

  Φορολογικό Δίκαιο & Διεθνείς Φορολογικός Σχεδιασμός

  Το δικηγορικό γραφείο Συμεού, Κονναρής & Σία προσφέρει περιεκτικές νομικές υπηρεσίες σε αυτόν τον ιδιαίτερα σημαντικό τομέα, σε μια προσπάθεια να παρασχεθούν οι αποδοτικότερες και πρακτικότερες λύσεις στις ιδιαίτερες και χωριστές ανάγκες κάθε πελάτη.

 • Tραπεζικά και Οικονομικά Θέματα

  Το δικηγορικό γραφείο Συμεού, Κονναρής & Σία ενεργεί εξ΄ ονόματος των οφειλετών και των δανειστών σε αυτόν τομέα.

  Ακίνητη Ιδιοκτησία

  Το τμήμα  Ακίνητης Ιδιοκτησίας του γραφείου μας ασχολείται με το σύνολο των θεμάτων που αφορούν το Εμπράγματο Δίκαιο και τα δικαιώματα και υποχρεώσεις, ιδιωτών ή εταιρειών, ημεδαπών ή αλλοδαπών, αναφορικά με την ακίνητη ιδιοκτησία στην Κύπρο.

  Πνευματικά Δικαιώματα

  Το δικηγορικό γραφείο Συμεού, Κονναρής & Σία εξετάζει όλες τις πτυχές διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και προστασίας εμπορικών σημάτων, εγγραφής σχεδίου, πνευματικών δικαιωμάτων και  χορήγηση αδειών τεχνολογίας.

 • Trust

  The management and administration of trusts is a core area of  Symeou & Konnaris  LLC practice.

news

Double Tax Treaty signed between Cyprus and Kazakhstan

On the 15th May of 2019, the Government of the Republic of Cyprus and the Government of the Republic of Kazakhstan signed an agreement for the ...

Cyprus Registrar of Companies Update

As from 18th of December 2019, the Registrar of Companies will impose administrative fines for late filing of the annual return of each CY ...

New law regarding the registration and regulation of the services of sworn ...

With effect from July 1st, 2019, the Registration and Regulation of Sworn Translator Services Law 45 (I)/2019 (the law) has come into ...