Τομείς Δικαίου

Πνευματικά Δικαιώματα

Το δικηγορικό γραφείο Συμεού, Κονναρής & Σία εξετάζει όλες τις πτυχές διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και προστασίας εμπορικών σημάτων, εγγραφής σχεδίου, πνευματικών δικαιωμάτων και  χορήγηση αδειών τεχνολογίας.

Οι τομείς της εργασίας περιλαμβάνουν:

  • Συμβουλές για  απόκτηση, εγγραφή και προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας.
  • Δικαιώματα και άδειες.
  • Έκδοση προσφορών και αντιπροσωπευτικό δίκαιο.
  • Διπλώματα ευρεσιτεχνίας, εμπορικά σήματα, πνευματικά δικαιώματα.
  • Συμβουλές για όλες τις σχετικές πτυχές της φορολογίας.