Τομείς Δικαίου

Φορολογικό Δίκαιο & Διεθνείς Φορολογικός Σχεδιασμός

Συμφωνίες Αποφυγής Διπλής Φορολογίας

Η Κύπρος έχει συμπληρώσει έναν εντυπωσιακό αριθμό συνθηκών για την αποφυγή της διπλής φορολογίας. Μαζί με τα χαμηλά εταιρικά φορολογικά ποσοστά και τις ειδικές πρόνοιες  για τις εταιρείες ελέγχου και/ή εκμετάλλευσης (Holding Companies), οι εταιρείες της Κύπρου παρέχουν ένα άριστο μέσο για αποτελεσματικό διεθνή φορολογικό προγραμματισμό.