Τομείς Δικαίου

Οι τομείς των εργασιών καλύπτουν:

Σχηματισμό, Εγγραφή, Διοίκηση κυπριακών και ξένων εταιρειών, Τιμολόγηση-Ανατιμολόγηση, ίδρυση εταιρειών, Διαχείριση τραπεζικών λογαριασμών, Μισθοδοσίες  και πληρωμή μισθών, Διεθνή φορολογικό προγραμματισμό, Σύνταξη διαφόρων συμβάσεων.

Οι υπηρεσίες μας:

Το τμήμα μας εξετάζει όλα τα θέματα σχετικά με την εγγραφή, καθιέρωση και λειτουργία διάφορων οντοτήτων στην Κύπρο και διεθνώς, συμπεριλαμβανομένου και επιχειρήσεων, τραπεζικών μονάδών, διεθνών εμπιστευμάτων, συνεργασιών και αντιπροσωπευτικών γραφείων υπερπόντιων εταιριών. 

Η Κύπρος είναι σήμερα ένα από τα πιο σημαντικά κέντρα για την εγκαθίδρυση και λειτουργία ναυτιλιακών εταιρειών. Η Κυπριακή σημαία που αναγνωρίζεται διεθνώς χρησιμοποιείται από γνωστές διεθνείς ναυτιλιακές εταιρείες. Αλλοδαποί μπορούν να εγγράψουν πλοία στο Κυπριακό νηολογίο με την ίδρυση Κυπριακής ναυτιλιακής εταιρείας. Οι ναυτιλιακές εταιρείες που εγγράφονται στην Κύπρο απολαμβάνουν σημαντικά φορολογικά προνόμια 
  
Παρέχουμε συμβουλές για το ρυθμιστικό πλαίσιο που αφορά τις Κυπριακές και υπεράκτιες δραστηριότητες, καθώς και την λειτουργία παντός είδους οντοτήτων συμπεριλαμβανομένου και των ουσιαστικών φορολογικών πλεονεκτημάτων και άλλων ωφελημάτων  που προέρχονται από την εσωτερική νομοθεσία της Κύπρου και από τις διπλές φορολογικές συνθήκες της Κύπρου.   

Συμβουλεύουμε και βοηθάμε στο άνοιγμα και τη λειτουργία εταιρικών και προσωπικών τραπεζικών λογαριασμών σε οποιοδήποτε νόμισμα με τις τοπικές τράπεζες.

Οι εργασίες που αναλαμβάνει το γραφείο μας στον τομέα αυτό περιλαμβάνουν:

  • Ίδρυση και εξαγορά εταιρειών στην Κύπρο και στο εξωτερικό.
  • Ριζική αναδιοργάνωση και αναδόμηση εταιρειών.
  • Συμφωνίες μετόχων και διοίκηση εταιρειών.
  • Συμφωνίες εξεύρεσης ή αύξησης κεφαλαίου.
  • Κεφάλαια χρηματοδότησης (venture capital).
  • Εξαγορές και συγχωνεύσεις εταιρειών.
  • Management buy-outs εταιρειών.
  • Διαχείριση εταιρειών και παροχή υπηρεσιών και υπηρεσιών πλήρους αντιπροσώπευσης (domiciliation).